Työhyvinvointipalvelut yrityksille, Coach4me

Health4me

Sport4Me.fi-verkkokaupan perustajat ovat myös valmentajia – joten meidän kautta saat tuotteiden lisäksi myös työhyvinvointiin liittyviä palveluita yrityksellesi. Valmennuspalvelumme toimivat saman tutun 4Me-logon alla Coach4me.fi -nimellä. Löydät Coach4me.fi-valmennuspalvelut täältä.

Meillä on Sinun yrityksesi kanssa yksi ja sama tavoite – pitää työntekijäsi hyvinvoivina ja työssään paremmin jaksavina.

Yrityksemme perustajat, Coach4me:n valmentaja Juha Heikkinen ja Manu Tuppurainen uskovat ennaltaehkäisevään tekemiseen – liike on lääke ja liikunta on voimavara. Liikunta on myös kaiken hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen perusta, se lisää mielen virkeyttä ja johtaa työpaikalla tehokkaampaan työskentelyyn sekä parempiin ratkaisuihin. Kehon hyvinvointi on myös mielen hyvinvointia. Jos liikettä ei ole, hyvinvointi pysähtyy. Liikunta ja sen harrastaminen on myös itsensä johtamista – itsensä johtaminen on myös tärkeässä osassa työpaikan hyvinvoinnissa. Itsensä johtaminen johtaa vääjäämättä parempiin tuloksiin ja tehokkkuuteen työpaikalla. Hyvinvoiva työntekijä on työpaikan voimavara ja hyvän tuloksen perusedellytys.

Ilman säännöllistä liikuntaa, kehoa on vaikea pitää kunnossa. Liikunta ei estä ikääntymistä, mutta se pitää kehon kunnossa, kun ikää kertyy. Säännöllisellä kohtuutehoisella liikunnalla on todettu olevan hyviä vaikutuksia myös monien sairauksien ehkäisyssä. Kun liikunnasta tehdään tapa, sen vaikutukset ovat myös pysyviä. Myös työpaikalla.

Työpäivät voivat olla raskaita millä tahansa työpaikalla, hyvä peruskunto kuitenkin takaa, että raskaista työpäivistä myös palaudutaan nopeammin.

Kun hyvinvointia lisätään oikeassa suhteessa liikunnalla, terveellisemmällä ravinnolla unohtamatta lepoa ja sen merkitystä, hyvinvointi lisääntyy ja sairauslomapäivien määrät työpaikalla vähenevät. Yksi sairauslomapäivä maksaa yritykselle useita satoja euroja, asiantuntijaorganisaatiossa jopa useita tuhansia.

Coach4me:n valmentajat eivät säädä työtuolin oikeaa asentoa, sillä sitä ei niinkään tarvita, silloin kun työntekijäsi ovat muuten fyysisesti hyvässä kunnossa. Me liikutamme, korostamme hyötyliikunnan merkitystä ja saamme liikunnan kautta työntekijällesi paremman lihaskunnon sekä hapenottokyvyn – kun kunto kasvaa, työssä jaksaminen kasvaa.

Käytössämme olevat välineet, InBody-kehonkoostumusmittaus sekä Firstbeat-hyvinvointianalyysi soveltuvat erinomaisesti työntekijöiden kunnon ja hyvinvoinnin alkutilanteen kartoittamiseen.

Tarjoamme kaikenlaista fysiikkavalmennusta työhyvinvoinnin ja jaksamisen parantamiseen ja tehokkaampaan ja tuottavampaan työskentelyyn, mutta ennen kaikkea kehon ja mielen – myös työpaikan henkisen ilmapiirin parantamiseen.

Emmekä unohda ravintoa – se ei ole pelkästään nälän tunteen tyydyttämistä varten, vaan on tärkeä osa, jopa tärkein osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ravinto on myös keholle elintärkeää polttoainetta, joka vaikuttaa jaksamiseen, mutta yhtä lailla myös uneen ja palautumiseen. Syömällä oikein kokonaisvaltainen hyvinvointi paranee.

Alla olevilla testeillä pääsemme alkuun, mutta jos sinua kiinnostaa kokonaisvaltainen hyvinvointipaketti yrityksellesi, ota yhteyttä niin suunnittelemme juuri sinun yrityksellesi ja työntekijöillesi räätälöity kokonaisuus.

Te3-liikkuvuusanalyysi

TE3 Älykepillä istumisen tuhoavia vaikutuksia vastaan!

Toimistotyöntekijän on arvioitu istuvan peräti 80000 tuntia työuransa aikana! Istumisen haittavaikutukset ovat valtavat, istuminen käytännössä ”tappaa” kehon – sammuttaa aineenvaihdunnan, kuihduttaa lihakset sekä näännyttää aivot. Istuminen hävittää kaiken tehokkuuden ja luovuuden.

Yhden työpäivän aikana toimistotyöntekijän lihakset ovat passiivisena keskimäärin 67 prosenttia, ja pahimmillaan jopa 90 prosenttia ajasta. Istuessa istuma-asentoa ylläpitävät lihakset kehossa passivoituvat, lihakset mukautuvat käyttämättömyyteen ja ne alkavat surkastua.

Lisäksi toimisto- ja päätetyössä pitkään istuminen on pelkästään itsenäinen niska- ja hartiakipujen vaaratekijä. Yli kuuden tunnin päivittäinen töissä istuminen on yhteydessä lisääntyneeseen alaselkäkipuun.

Yhden sairauspoissaolopäivän kustannus sinulle työnantajana on keskimäärin 350 euroa, asiantuntijaorganisaatiossa monta kertaa enemmän. (Elinkeinoelämän keskusliiton määrittelemä arvio).

Lähes jokaisessa yrityksessä on todennäköisesti paljon työntekijöitä, jotka ovat sairaspoissaolokierteessä jatkuvien niska-, hartia- tai selkäkipujen takia. Kelan sairausvakuutustilaston mukaan selkäkivut ovat mielialahäiriöiden jälkeen toiseksi yleisin yli 10 päivän sairauspoissaolojen aiheuttaja, mikä tarkoittaa työikäisellä väestö noin 1,7 miljoonaa sairauspoissaoloa vuodessa.

Kartoita yksinkertaisella ja tehokkaalla testillämme, kuuluvatko työntekijäsi tuki- ja liikuntaelinsairausten osalta riskiryhmään.

Käytössämme olevan TE3 Älykepin avulla henkilön kehosta on asteen kymmenyksien tarkkuudella mahdollista selvittää virheasennot, puolierot sekä kehon lihastasapainon tila. Älykepin ympärille Marko Yrjövuoren suunnittelemalla 13M eli 13 liikkeeseen perustuvalla liikeanalyysilla saamme kartoitettua työntekijöiden koko kehon liikkuvuuden tilan. Kartoituksen tulosten avulla löydämme mahdolliset riskitekijät ja näin pääsemme tekemään täsmällistä ennaltaehkäisevää työtä sairauspoissaolojen ehkäisemiseksi.

TE3 Älykeppi soveltuu myös treenivälineeksi työpaikoille. Jo 10 minuutin päivittäinen kepillä tehtävä treeni edesauttaa parantamaan istumisen aiheuttamia jumi- ja kiputiloja.

Meiltä saat kaikki tarvittavat välineet auttaaksesi työntekijöitä pitämään itsestään huolta.

Firstbeat-hyvinvointianalyysi

Firstbeat-hyvinvointianalyysi on edistyksellinen tapa selvittää, kuinka keho reagoi erilaisiin arjen tilanteisiin, työhön, liikuntaan, perhearkeen – toisin sanoen stressiin. Ympärivuorokautisesti tapahtuva sykevälimittaus kertoo yksilöllisesti, kuinka kuormittavia tai päinvastoin palauttavia tekijöitä arjessasi on ja kuinka liikunta vaikuttaa kehoosi ja mieleesi.

Kokonaiskuormituksen seuraaminen on tärkeää ja Firstbeat-hyvinvointianalyysi kertookin, kuinka keholla on voimavaroja käytössä ja kuinka jaksamista, kuntoa sekä terveyttä voitaisi parantaa.

Firstbeat-hyvinvointianalyysi toimii erinomaisen välineenä myös työhyvinvoinnin kartoittamiseen ja työolosuhteiden parantamiseen, mutta yhtä hyvin myös aktiivisesti urheilua harrastavalle esimerkiksi riittävän palautumisen ja levon varmistamiseen. Coach4me pystyy tuottamaan Firstbeat-hyvinvointianalyysit niin yksilölle kuin ryhmillekin – lisäksi myös kerromme mielellämme, kuinka olosuhteita parempaan jaksamiseen voisi parantaa!

Inbody 570-kehonkoostumusmittaus

Käytössämme on InBody-kehonkoostusmittari, joka on yksi markkinoiden parhaimmista kehonkoostumusmittauslaitteista. InBody-kehonkoostumusmittauksella selvitetään kehon rasvaton massa, liikkeen kannalta tärkeä lihasmassa, rasvakudoksen määrä sekä rasvaprosentti ja kehon sisäelinten ympärillä olevan huonolaatuisen viskeraalirasvan määrä sekä monia muita kehon toiminnan kannalta tärkeitä asioita, kuten muun muassa lihastasapainoerot.

Mittausta pelätään ja jännitetään kovasti, mutta se on aivan turhaa, sillä jokaisesta mittauksesta löytyy myös paljon positiivisia asioita. Varaa InBody-kehonkoostumusmittaus meiltä itsellesi tai ryhmällesi.